Waarom PMD inzameling

Het doel is de hoeveelheid Plastic- & metalenverpakkingen en drankenkartons (PMD) uit verbrandingsovens te houden en daarmee de uitstoot van CO² te verminderen. Dit gebeurt door het ingezamelde PMD niet meer te verbranden, maar te verwerken zodat het gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Van het ingezamelde PMD worden bijvoorbeeld mobiele telefoons, kinderspeelgoed, fleece truien en tennisballen gemaakt. Samen werken we zo mee aan een schoner milieu!

Onze filosofie

Afval bestaat niet. Dat is het credo van Renewi. Als onderdeel van Renewi ziet ook Renewi Overheidsdiensten afval niet als restproduct maar als een waardevol begin van een nieuwe cyclus. Zo kan afval een tweede leven krijgen en worden benut voor nieuwe grondstoffen en energie.

Onze visie op grondstoffen, energie en afvalmanagement sluit goed aan op de Cradle to Cradle filosofie.

Klik hier voor meer informatie over Cradle to Cradle